Serveis

Tenim experiència en la implementació de models de gestió, tasques d’auditoria i diferents àrees d’empreses multinacionals amb clientela pública i privada ens ha donat una perspectiva 360º de un negoci. Ara podem sumar-te el nostre coneixement.
Asesoria a la PIME - Valuem2020

Com et puc ajudar?

Donarem suport a la implementació de programes a través de:

Identificar actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa.

Establir metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits

Eines de millora de la gestió diaria de l’empresa

Aportant idees per facilitar el camí i trobar solucions

T'acompanyem i t'ajudem a créixer amb la millora de la gestió

Valuem 2020

Direcció Financera Interim

Ajudarà a millorar l’estabilitat financera d’una empresa, establir les millors pràctiques i sistemes financers i ajudar les empreses a assolir objectius de creixement.

Hi ha determinades situacions en una empresa que fan ideal la figura d’un director financer interim:

 • Transicions al càrrec del CF.
 • Situacions de ràpid creixement.
 • Implementació de nous processos per a la millora dels processos organitzatius interns.
 • Reestructuració del negoci.
 • Crisi del negoci.

 

{

“El talent guanya partits però el treball en equip i la intel·ligència guanya campionats”

 Michael Jordan

Assessorament

La revisió de la informació del teu negoci t’ofereix dades per poder conèixer l’estat actual i planificar el futur i així evitar sorpreses

Mitjançant la supervisió i l’anàlisi continuat de l’organització, l’assessor avalua la viabilitat de l’empresa, preveu situacions de risc per a l’empresa. I té la capacitat de donar consells a l’empresa o autònom, assegurant-se que sempre es compleix amb la legalitat vigent.

En què beneficia a la teva empresa?

 • Et permet fixar el rumb i concentrar els esforços en la direcció correcta.
 • Disposar de informació facilita la presa de decisions
 • Pots ser proactiu i anticipar-te als canvis de l’entorn.
 • Definir uns objectius per poder utilitzar els recursos amb eficàcia i eficiència
Valuem2020 - Consultoria Pimes
Valuem 2020

Consultoria

Quan hi ha una problemàtica a la qual vols posar solució requereix una anàlisi a fons, és el consultor qui acudeix al negoci i s’encarrega de fer una revisió i donar les pautes per posar remei al problema.

 • Permet identificar l’origen de una manca de tresoreria o de beneficis
 • Estudiar si l’estructura financera de l’empresa és correcta
 • Conèixer la capacitat de creixement
 • Analitzar costos, marges i despeses

 

{

Crear una empresa és com fornejar un pastís, has de disposar de tots els ingredients en la proporció adequada.

Elon Musk

Auditoria anual

Els 4 punts claus de l’auditoria són:

 • Conèixer la situació de l’empresa responent en aquestes preguntes: Com has treballat? Quines inversions has realitzat? Quins beneficis has obtingut?
 • Revisar els indicadors de l’empresa: vendes, marge, resultat.
 • Preparar un pressupost per l’any següent basat en els resultats obtinguts.
 • Crear un pla on es defineixin els objectius que volem aconseguir:
  1. Fixar metes i objectius
  2. Marcar línies d’actuació
  3. Assignar els recursos adequadament

I tu, soluciones problemes a la teva empresa o els preveus?

Asesoria a la PIME - Valuem2020
Valuem 2020 - Mentoring

Mentoring

A través de les mútues experiències i una relació de confiança es treballa en convertir decisions en hàbits que portin a la consecució de resultats.

 

{

L'aprenentatge és experiència, tota la resta és informació

Albert Einstein